Dicționarul culturii critice românești

Coordonator: Călin Teutișan

Dicționarul culturii critice românești este o lucrare lexicografică online realizată în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, care vizează realitățile românești ale reflecției literare, transformările și adaptările locale ale gândirii critice, „viața” conceptelor literare pe sol românesc. Dedicat unui teritoriu neexplorat al gândirii critice în literatura română, proiectul se focalizează asupra efectului de „cultură” al practicilor de reflecție în marginea literaturii: forme de creativitate locală în spațiul ideilor literare, fenomene de difuziune ale ideilor străine determinate de publicul românesc și de instituțiile literare, factori sociali de receptivitate și de distorsionare, „posteritatea” unor idei critice autohtone etc.

Toate articolele privilegiază o perspectivă locală asupra circulației (și/sau utilizării) elementelor de reprezentare critică. Schema de tratare cuprinde patru secvențe: definiție; istoricul utilizării, al circulației sau al transferului; principalele dezbateri sau polemici pe teren românesc; bibliografie. Lungimea articolelor și unele caracteristici ale schemei de tratare sunt determinate de tipul articolului, DACLR operând cu următoarele categorii: I. Concepte, idei literare, elemente de vocabular critic; II. Programe critice, curente, ideologii importate/ receptate; III. Discipline și metode; IV. Instituții; V. Cărți de critică (dicționare și mari istorii literare naționale).

TitluAutor(i)
AutenticitateMagda Wächter
IonicMagda Wächter
Lecturi infideleAlex Goldiș
Romanul „obsedantului deceniu”Alex Goldiș

© Copyright 2018, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca