Dicţionarele cronologice ale romanului


DICȚIONARUL CRONOLOGIC AL ROMANULUI ROMÂNESC
DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN 1989


DICȚIONARUL CRONOLOGIC AL ROMANULUI TRADUS ÎN ROMÂNIA DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN 1989


DICȚIONARUL CRONOLOGIC AL ROMANULUI ROMÂNESC
1990-2000


DICȚIONARUL CRONOLOGIC AL ROMANULUI TRADUS ÎN ROMÂNIA 1990-2000

Inițiat la sfârșitul anilor ‘70, ca parte a vastului program proiectat de Mircea Zaciu în prefața micului dicționar de Scriitori români (1978), care implica realizarea unor „dicționare paralele” pe criteriul genurilor, proiectul dicționarelor cronologice rămâne unic în peisajul lexicografic românesc, atât prin cuprinderea exhaustivă a producției, adaptării și circulației romanului, cât și prin perspectiva de inspirație sociologică asupra formelor auctorialității, asupra sistemului editorial și asupra receptării critice. Din seria realizată în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” au fost editate până în prezent patru volume: Dicționarul cronologic al romanului tradus în România 1990-2000 (2017), care  continuă Dicționarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989 (2004) și completează cele două volume dedicate romanului românesc, Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până în 1989(2004) și Dicționarul cronologic al romanului românesc 1990–2000 (2011).

© Copyright 2018, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca